facebook

google

twitter

rss

Saopštenje nakon redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara ’’Napredak’’ AD Kotor

Dana 28.06.2016 godine održana je redovna Skupština akcionara  ’’Napredak’’  AD Kotor.  Na sjednici  su prisustvovali akcionari/ punomoćnici/ koji imaju- predstavljaju  ukupno  139.589.477 akcija, odnosno 72,209 % od ukupnog broja akcija ovog Društva..

Razmatrane tačke dnevnog reda su bile :

  1. Otvaranje Skupštine  i izbor ovjerivača zapisnika
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u 2015 godini
  3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog iskaza - izvještaja  Društva za 2015 godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Revizora Društva za  2015 godinu
  5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
  6. Izbor i imenovanje Revizora ‘’Napredak’’ AD Kotor za poslovnu 2016 godinu
  7. Izbor i imenovanje  članova  Odbora direktora Društva

Skupština je jednoglasno usvojila Odluke o svim tačkama  koje su bile predviđene dnevnim redom.

Neto dobit za 2015 godinu u iznos od 48.330,44€ , kao i dio nerasporedjene dobiti iz prethodno perioda biće raspodijeljen akcinarima u obliku dividende . Ukupan iznos za raspodijelu iznosi 1.000.000,00 €  , odnosno 0,005173 € bruto po akciji .

 Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari koji su bili vlasnici akcija ’’Napredak’’ AD Kotor na dan 28.06.2016  godine.

Isplata dividende za fizička lica biće obavljena putem mreže filijala’’Crnogorske komercijalne banke’’ AD Podgorica počev od 31.08.2016 godine

Predsjedavajući Skupštinom akcionara

Izvršni direktor

Duško Blečić s.r.

Dobrota Residences

KATALOG Dobrota Sv Stasija 1

Stambeno-Poslovni objekat "Dobrota Residences"

Preuzmi katalog: Crnogorski, EnglishPусский

 

Saopštenje: Redovna godišnja Skupština akcionara "Napredak" AD Kotor, 30.06.2015.

Dana 30.06. 2015. održana je redovna skupština akcionara „Napredak“ A.D. Kotor.

Saopštenje nakon redovne sjednice Skupštine akcionara

 

 

Strana 4 od 5